Verdipapirforetakenes Forbund

Her har vi levert: Nettside, Portaler, Digitale verktøy, Visuell identitet, Support/SLA og Drift og hosting

Nettsted: http://vpff.no/

VPFF fikk et fullstendig redesign av alle kommunikasjonsledd for å fremstå framtidsrettet og utnytte mer av sitt forretningspotensiale.

Løsningen ble en fullstendig oppdatering av nettside og visuell profil. Nettstedet måtte være mobiltilpasset, i tillegg til at alt trykkmatriell måtte oppdateres.

VPFF - forside

I forkant av prosjektet gjorde vi en grundig analyse av bedriften for å avdekke hva slags verdier og holdninger organisasjonen er tuftet på. Dette gjorde oss mer skikket til å produsere en logo og visuell profil med lang levetid og stor autoritet for organisasjonen.

Innholdet på nettstedet

Innholdsmessig har nettstedet fått en revidering og oppdatering av informasjonsarkitekturen slik at brukeren finner det er lett å finne fram til det innholdet brukeren trenger. Nøkkelinformasjon dreier seg blant annet om mest omsatte aksjer, nyheter og statistikk.

Medlemmene har fått et spesialutviklet diskusjonsforum. Forumet presenterer alle fagområdene VPFF tar for seg og gjør det også enkelt for medlemmene å komme i kontakt med hverandre.

Vi har også lykkes i å presentere store mengder tall i tabeller på en måte som brukeren lever godt med. Innholdet tilpasser seg skjermbredden, og viser til enhver tid det viktigste innholdet for brukeren. Daglig aksjekursinformasjon blir importert direkte fra Oslo Market Solutions.

Byte består av mennesker som er utrolig dyktige på hvert sitt område, og jobber sammen som et team for å levere god service og et helhetlig produkt. Verdipapirforetakenes Forbund er meget godt fornøyde med samarbeidet og resultatet.

Ane Mari Eriksen, markedskoordinator
VPFF - grafer

Resultatet

Verdipapirforetakenes Forbund har fått en profilmanual som inneholder robuste og konkrete visuelle hjelpemidler. Disse er med på å underbygge deres faglige kompetanse og samlende hensikt. Den nye visuelle profilen har blitt implementert i alle kommunikasjonsflater, slik at det løper en rød tråd gjennom alt VPFF ønsker å kommunisere.

Om Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirforetakenes Forbund (tidligere Norges Fondsmeglerforbund) er en landsomfattende næringsorganisasjon for verdipapirforetak.

Forbundets visjon er at verdipapirforetak skal være lønnsomme selskaper med konkurransedyktige rammebetingelser som utøver virksomheten på en måte som gir respekt og tillit hos kunder og myndigheter. Verdipapirforetakenes Forbund administrerer dessuten NOTC, et informasjonssystem for unoterte aksjer (OTC-systemet) som eies av Fondsmeglernes Informasjonstjeneste AS (FINFO).

X