10 skritt mot bedre brukervennlighet

9. Dec 2012

Prosessen bak brukervennlighet er enkel. Det handler i stor grad om sunn fornuft.

Her er ti spørsmål/svar vi stiller oss når vi designer og utvikler nettsider og apps.

 • Er noe uklart?
  Spesifiser det.
 • Virker noe ustrukturert og rotete?
  Da er det mest sannsynlig det, strukturer det på nytt.
 • Er noe tvetydig?
  Gjør det entydig.
 • Virker noe unødvendig?
  Fjern det eller tydeliggjør verdien av å beholde det.
 • Trenger noe forklaring?
  Gjør det enklere eller lag en enkel forklaring.
 • Er noe spesielt viktig?
  Prioriter dette og gi det fokus.
 • Er noe mindre viktig?
  La det få mindre fokus.
 • Vil du lede brukeren til å gjøre en bestemt handling?
  Gjør prosessen så enkel som mulig.
 • Kreves det noe ekstraordinært av brukeren?
  Forbered vedkommende på det som kommer.
 • Skal du lage noe annerledes?
  Bygg tillit allerede fra førstesiden og garanter brukeren at siden er trygg å bruke.

Staten har utviklet rettningslinjer for universell utforming og brukervennlighet på nett.

Følger din nettside kravene? Kontakt leder for design, Fredrik Jensen.

X