2013: Slik skal din nettside se ut!

19. Feb 2013

Det enkle, men samtidig så kompliserte spørsmålet de fleste stiller seg ved inngangen av et webprosjekt, stort som lite: Hvordan skal min nettside se ut?

Å designe for digitale flater handler i stor grad om å bygge gode og effektive systemer for innhold. En nettside bør sees på som en levende organisme som lever videre etter at en designer har lagt sin hånd på verket. Her følger noen tips til deg som skal lansere nye nettsider i 2013.

1. Din nettside skal være responsive.

Besøker din nettside i 2013

Om du ikke har erkjent det er det på høy tid du tar innover deg at ditt nettsted ikke kun dreier seg om desktop/PC. I det vi går inn i 2013 er hvert tredje besøk på ett av Norges største nettsteder (finn.no) fra en mobiltelefon eller nettbrett. Hvorfor skulle ikke dette gjelde din nettside? Og trenden er økende. I følge Gartner vil trolig mobiltelefonen være verktøyet flest bruker for å besøke en Internettside i løpet av 2013. En responsive løsning sørger for gode visninger på alle plattformer og skjermstørrelser. (For demonstrasjon av en responsive nettside, dra i browser-vinduet på denne nettsiden).

2. Din nettside skal være bredere enn 1000 px.

1200px

Ikke glem de store skjermene. Mange responsive rammeverk stopper på 1000 pixler. Hvorfor det? Personlig tror jeg det er et etterslep etter 960px-"syndromet", som er størrelsen de aller fleste nettsider ble designet i tidligere, men sannheten er at svært få sitter på en PC med oppløsning lavere enn 1280 px i dag (mange også høyere). Bør ikke din nettside bruke mest mulig av den store skjermen også? Vi anbefaler minimum 1200px bredde.

3. Din nettside skal ha en "sticky"-toppmeny.

Sticky toppmeny

Se for deg en desktopapplikasjon "Word". I det du skriver en lang tekst og siden begynner å scrolle forsvinner plutselig hele meny- og formateringslinjen ut av skjermen og du må scrolle opp for å velge «Bold» eller lagre artikkelen du har skrevet. Scenario er dessverre virkelig på altfor mange nettsider i dag. Hvorfor skal ikke nettsidens navigasjon også være et fast element på siden? En undersøkelse blant 40 testpersoner viste at samtlige foretrakk denne løsningen og i tillegg gikk det 22% raskere å navigere.

4. Din nettside skal ha god typografi.

God typografi

I gamle dager var det kun 10-12 fonter som var såkalt "web-sikre". I dag finnes det flust av gode og enkle metoder for å bruke de aller fleste fonter på nett. «Typografiske» muligheter som linjeavstand, ordmellomrom osv. er også tilgjengelig. Det finnes i dag finnes ingen grunn til at din nettside ikke skal ha fargerik, kreativ, god og lesbar typografi. Tiden er definitivt over for dårlig og kjedelig typografi på nett. Bli inspirert av Beautiful Web Type eller disse 21 eksemplene.

5. Din nettside skal være enkel og fokusert.

Må det med

Internett består av 95 % skrevet tekst. Dessverre kan man nok anta at mye aldri blir lest. Tenk på hva du presenterer på din nettside og for hvem. Det gamle KISS-prinsippet ser ut til å være desto mer aktuelt i vår nettbaserte hverdag enn aldri før. En viktig suksessfaktor for en responsive løsning har også vist seg å være en ryddig og god informasjonsarkitektur som presenterer innholdet på en god og ryddig måte på alle enheter.

6.Din nettside skal være sosial og personlig.

Sosial og personlig

Ikke alle må være på Facebook, men integrasjon mot sosiale medier bør være en naturlig del av din nettsideprosess. Hvordan kan vi engasjere brukerne våre? Hvordan gjør vi det enklere for dem? Bruk sosiale medier til nyttige funksjoner som f.eks. innlogging og registrering. Og glem aldri å være personlig. Vær bevisst på hva du skriver, og til hvem, samt hvilken «tone-of-voice» du bruker. Og ikke glemt det opplagte; gjør det enkelt og kontakte deg!

Dette innlegget er utdrag fra presentasjonen jeg skulle holde på vår konferanse "Digitale trender 2013" den 15. februar i år, hvor jeg desverre uteble grunnet sykdom.

X