Byte-opplevelsen i fem byer

30. Oct 2012

... gir markedet kortere «time-to-market» og «time-to-success» på digitale flater. Design- og teknologiselskapet Byte er et fullverdig digitalt byrå som leverer alle de tjenester og produkter som kundene våre har behov for på den digitale arena. Vi jobber aktivt med åpen kildekode og har i dag et av de største kompetansemiljøene i Norden innen publiseringsløsningen eZ Publish, en posisjon vi vil fortsette å beholde samtidig som vi også jobber med WordPress, Magento og Polopoly (Atex).

Vekst er ikke et valg ledelsen i Byte gjør uten mening. Vekst er nødvendig for å ha positiv progresjon. Vekst styrker Bytes markedsposisjon og konkurransekraft og det finansielle grunnlaget for fremtidige investeringer og innovasjon.

Det hele for å underbygge vår klare visjon: sammen med kundene våre skal vi skape enestående opplevelser og løsninger.

I prinsippet kan vi i Byte tenke oss tre strategier for vekst. Først handler det om organisk vekst, det vil si mer av det samme til de samme målgruppene. Det andre dreier seg om diversifisering, der Byte går inn i helt nye forretningsområder med nye målgrupper og nye produkter og tjenester. Den tredje strategien er kjernebasert vekst, der grunnlaget for vekst ligger i en videreføring av Bytes kjerne.

Vi tror at jo nærmere Bytes kjerne de nye satsingsområdene ligger, desto større er sannsynligheten for suksess. Det er en reise inn i et ukjent terreng, der Byte går ut over de tradisjonelle grensene.

Denne måten å vokse på er basert på at Byte har en god forståelse av hva som er vår kjerne. Kjernen er våre produkter og tjenester, våre lojale betalingsvillige kunder, Bytes unike og gode leveranse- og produksjonsprosesser, menneskene som jobber i Byte, våre teknologiske løsninger, så vel som kostnadsfortrinn osv. Hovedpoenget vårt er å basere veksten på noe Byte allerede er god til. På den måten velger vi vekst innenfor de områdene som grenser til dagens virksomhet. Da er det etter vår oppfatning størst sjanse for å lykkes.

De neste seks månedene vil Byte ha fem strategiske fokusområder:

KANALUTVIDELSER
Byte skal vokse ved at vi selger de samme produktene og tjenestene gjennom nye kanaler.

FLERE PRODUKTER OG TJENESTER
Byte skal søke etter og vurdere nye produkter og/eller tjenester til våre kjernekunder. Vi tror dette er en god måte å etablere en enda mer lojal og verdifull kundebase, der vi selger nye produkter og tjenester til de samme kundene gjennom distribusjonsapparatet vårt.

KAPABILITETSUTVIDELSER
Byte sitter på ressurser som kan konverteres til vekst på nye områder. Noen eksempler er vår sterke servicekultur, vår sterke faglige kompetanse, kundeinnsikt, produksjonsteknologi, rettigheter, osv. Kapabilitetsutvidelser innebærer at Byte skal bringe disse evnene over på nye forretningsarenaer og geografiske områder.

GEOGRAFISKE UTVIDELSER
Byte skal ta med seg eksisterende kunnskap, produkter og tjenester inn i nye geografiske og i første omgang nasjonale markeder.

Til glede for de ansatte, markedet, og de kundene vi har i de respektive områdene vil Byte etablere design- og teknologiselskapet i tre nye byer med egne avdelingskontorer.

Kontorlandskap i Stavanger

Stavanger er utviklet som et internasjonalt midtpunkt for handel og industri.
Bytes kontor ved Forus Næringspark er strategisk plassert ved landets sørvestlige kyst, der det er rundt 1300 selskaper som gir arbeid til rundt 30 000 mennesker.

Bergen. Enkelte vil hevde at 270 000 bergensere er nok. Men det er fortsatt mange som ve' te' Bergen – Byte også.

Til glede for våre kunder i Bergen vil Byte nå kunne tilføre lokal nærhet til våre tjenester og produkter.

Trondheim. NTNU utdanner 3000 studenter hvert år. Dette er en utmerket rekrutteringskanal til Byte. Vi har allerede et godt fundament i Trondheim i og med at vi har kunder i området, bl.a. HUNT Biosciences som er eid av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Helse Midt-Norge RHF og Nord-Trøndelag fylke.

Byte gjennomfører disse utviklingsprosessene på en strukturert, solid og kvalitetssikret måte med mål om å redusere «time-to-market» og «time-to-success». Videre er hele prosessen godt finansielt fundamentert og basert på vår egen og våre rådgiveres markedsinnsikt.

For ytterligere informasjon kontakt ansvarlig for informasjon og samfunnskontakt Aurika Torgersen

X