Digital markedsføring

Våre erfarne medarbeidere vet hva som overbeviser tilfeldige brukere til å bli lojale kunder.

Sammen finner vi realistiske og ambisiøse suksesskriterier. Dette klarer vi, basert på:

  • Samtale med deg
  • Kjennskap til din eksisterende løsning
  • Analyse av besøkstall i Google Analytics
  • Innsikt om de faktiske brukerne dine

Vi kan hjelpe deg med å finne ut hvilke medier som er best egnet for ditt budskap. Det kan være din egen nettside, Facebook og andre sosiale medier, betalt annonsering på nettaviser eller andre kanaler.

Digital markedsføring - illustrasjon

Innholdsmarkedsføring

Målet er du skal bli eksperten i ditt eget marked. Det handler ikke bare om produktet eller tjenesten din, det handler om å vite hvordan kundene dine forholder seg til deg og hvilken kontekst det skjer i. Vi hjelper deg med å lage innhold som kundene dine faktisk setter pris på!

AdWords

For å få en ekstra brukerboost tilbyr vi også hjelp til å gjøre innholdet synlig i Google AdWords-kampanjer.

Sosiale medier

Fra likes til salg og omdømmekontroll. Vi hjelper deg med å finne ut hvilke sosiale medier det lønner seg for deg å være tilstede på, og hvordan dialogen med kundene best bør foregå.

Formater og standarder

I tillegg til å følge aktuelle webstandarder, sørger vi for at kampanjen din flyter godt i de mediene de er ment å eksistere (i tillegg til den naturligvis vil fungere bra på de andre stedene også). Vi sørger for å levere kampanjen din i de formatene du trenger, og at kundene ikke «faller av» noe sted i kjøps- eller registreringsprosessen.

X