Digital strategi

Vi hjelper deg å se det digitale bildet og ditt businesscase, slik at du kan oppnå dine strategiske målsetninger - på nett.

Uten et mål er det vanskelig å score. En digital strategi er essensielt for å kunne gjøre gode design- og teknologivalg. Fra oss får du en strategi som ikke er enormt lang eller tung, men snarere et enkelt og velfundert dokument som du kan ta fram når du lurer på hva som fungerer best - og hvorfor vi ble enige om å gjøre det på nettopp den måten.

En håndfast strategi er mer nyttig

Det holder ikke bare med synsing og antagelser (selv om man aldri skal undervurdere en sterk magefølelse). Vi må vite så mye som mulig konkret informasjon om nå-situasjonen og ambisjonene dine for å skape verdier for deg. Denne oppnår vi ved tett dialog, fruktbare møter og skarp analyse av tall fra Google Analytics og andre analyseverktøy.

Digital strategi

Skreddersydd for mennesker

Hvem vil du snakke til, og hvordan kan vi best mulig nå disse personene? Vi finner målgruppesegmenter som gir mening for selskapet ditt. Med verktøy som personas definerer vi fiktive brukerne og deres behov som leder oss i riktig retning under den videre produksjonen.

Vi belyser utfordringer og brukeroppgaver som legger konseptuelle føringer for brukeropplevelsen. Hva slags funksjonalitet er brukerne på jakt etter? Hva forventer de, og hva trenger de? Slik kommer vi fram til et mest mulig brukervennlig resultat.

Teknologivalg

Hvilke plattformer skal du velge? Hvilke teknologier, og hva slags virkemidler? Uansett hva som måtte passe ditt konkrete prosjekt best, er vi opptatt at løsningen også kan romme morgensdagens satsninger. Den bør være enkel nok til å dekke ditt nåværende behov samtidig som den kan bygges på uten å måtte start på nytt. Vi rådgir ofte våre kunder til å velge såkalte open-source løsninger, som sikrer åpen teknologi med stort utviklingsmiljø. I tillegg er vi opptatt av at du som kunde skal eie dine egne løsninger og kildekode.

En titt på konkurrentene

Du vil være unik og skille deg ut fra konkurrentene, men samtidig være konsistent i forhold til brukernes forventninger. Vi finner konkurrentene dine, ser på hva de gjør bra og dårlig – og finner gode muligheter for selskapet ditt.

Verdifulle virkemidler

Det gjelder å få best mulig utbytte av sin egen nettside, app og sosiale medier, uansett hvor man velger å være.

X