Digitale verktøy

Vi lager smarte verktøy for mobil og web som effektiviserer oppgaver for både deg, bedriften og kundene dine.

Hva kan digitale verktøy gjøre for deg?

I løpet av en vanlig dag bruker vi mange digitale verktøy som forenkler hverdagen. Vi bruker applikasjoner og digitale verktøy for å få svar på praktiske spørsmål eller løse dagligdagse oppgaver. Ved å flytte oppgaven over til en applikasjon kan du forenkle oppgaven og effektivisere hverdagen til både deg selv og kundene dine.

Integrasjoner og forretningssystemer

Våre utviklere har god erfaring med å integrere applikasjoner til forretningssystemene dine. Enten det er et enkelt papirbasert skjema som vi omgjør til en nettbasert skjema eller en kompleks applikasjon som kommuniserer med og knytter dine forretningssystemer sammen.

Digitale verktøy kan for eksempel være:

  • Bestilling for forhandlere
  • Salgsverktøy
  • Statistikker
  • Medlemsregister
  • Skjemaer som du tidligere ble utfylt manuelt

Vårt fokus er uansett - å skape tydelig merverdi for deg og ditt selskap.

Webapplikasjon eller applikasjon?

Vi utvikler både applikasjoner og webapplikasjoner for ulike behov, og gir deg gjerne råd om hvilken løsning som er riktig for deg.

Fordelen med webapplikasjoner

Med webapplikasjoner slipper brukerne å installere programvaren på sin egen enhet. Du kan formidle innhold uten at brukerne må laste det ned fra et app-bibliotek, noe som kan være en fordel fordi man da unngår å ha en applikasjon «gjemt» i et app-bibliotek hvor ingen vet at den eksisterer. Dette er i tråd med BYOD-tankegangen (Bring Your Own Device) som gjør at brukerne av applikasjonen har tilgang til innholdet uavhengig av hvilken enhet de sitter på.

Fordelen med applikasjoner

På en annen side har man kanskje bruk for noe av mobiltelefonens innebygde funksjonalitet. F.eks. lokal lagring av data direkte på smarttelefonen eller nettbrettet i de tilfellene brukeren ikke har nettilgang, eller hvis vi ønsker at applikasjonen skal utføre oppgaver mens den er lukket. I disse tilfellene kan webapps komme til kort, og man burde vurdere det som kalles en native applikasjon som gjerne utvikles for smarttelefoner. Mobilen er jo en veldig tilgjengelig enhet, og det er nærmest ikke lenger noen begrensninger på hva slags oppgaver den skal settes til å løse.

Vi utvikler apps for iOS, Android og Windows Phone.

Skjermbilde av løsningen til Rystad Energy, utviklet av Byte

Brukervennlighet og universell utforming

I en applikasjon er funksjonaliteten essensiell, og det er derfor ekstra viktig å kartlegge hva brukerne trenger å få gjort der for å sørge for at de får gjort det de skal på en mest mulig effektiv måte.

Ved å utvikle personas finner vi utfordringer og brukeroppgaver som blir basis for et brukervennlig og intuitivt design. Vi jobber aktivt med universell utforming i applikasjoner og webapplikasjoner for å sikre god brukervennlighet, slik at alle kan – og vil – bli bruker og kunde hos deg. Det skaper verdi for selskapet ditt.

Sikkerhet

Vi følger webstandarden WCAG 2.0, som omfatter blant annet retningslinjer på hvordan alt innholdet kan gjøres mer tilgjengelig. Det er Difi som fører tilsyn for at kravene blir fulgt i Norge. I tillegg jobber vi alltid aktivt for å ivareta alle krav til sikkerhet, blant annet med tanke på personvern og sikre betalingsløsninger.

Alle våre løsninger driftes av vår partner Basefarm. Basefarm er er ekspert på IT-sikkerhet og drifter noen av landets mest kritiske løsninger. Sikkerhet er alltid i høysetet når vi jobber med forretningskritiske prosjekter.

Referanser

Vi har utviklet apps og webapps for blant andre ASAK Miljøstein og Lubeco.

X