Effektive intranett

Vi lager intranett som skaper engasjement.

Hvis dere sender store mengder intern e-post i bedriften din, og viktige dokumenter er vanskelige å finne, kan det være på tide å investere i et intranett. Et godt intranett gjør arbeidsdagene enklere fordi informasjonsflyten mellom de ansatte blir strukturert opp. I tillegg kan intranettet være med på å styrke fellesskapsfølelsen internt.

Brukervennlighet

Vi er opptatt av at intranettet ditt skal fungere godt for menneskene i bedriften. Typiske mål er gjerne økt effektivitet og samhandling, samt å skape engasjement og la de ansatte jobbe mer målrettet. God brukervennlighet gjør det lettere å nå disse målene – og gir deg mer verdi og effektivitet for pengene.

Kåre Hagen - intranett

Gjennom kartlegging av brukeroppgaver og behov, utformer vi intuitive designløsninger som lar brukerne utføre det de kom til intranettet for å gjøre. Intranettet ditt blir universell utformet og sikret i henhold til god brukervennlighet. Det skaper verdi for selskapet ditt.

Nyttige funksjoner i et moderne intranett:

  • Personalhåndbøker
  • Arbeidsinstrukser
  • Timelister
  • Skjemaer for utfylling av reiseregninger
  • Salgsdokumentasjon
  • Chat og meldingstjenester

Øk produktiviteten i bedriften

Med et intranett fra oss får du en solid løsning som reduserer pairarbeidet og øker produktiviteten. Intranettet kan la de ansatte kommunisere med hverandre, laste ned dokumenter og utføre administrative oppgaver i nettleseren uansett hvor de befinner seg.

Innholdsstrategi på intranett

Et velfungende intranett trenger kontinuerlig oppdatert innhold av god kvalitet. Vi lærer deg hvordan man lager det, og hjelper deg med å legge en oppnåelig plan for vedlikehold. Vi gir deg:

  • Skreddersydd redaktøropplæring
  • Innføring i gode rutiner
  • Mot til å slette utdatert innhold

Vedlikehold av intranett

Når intranettet er lansert og tatt i bruk er vi fortsatt tilgjengelige for deg. Du får jevnlige oppdateringer på alt fra innhold til sikkerhet. Vi måler effekten og analysererer våre funn, slik at du får maks utbytte av intranett-investeringen din.

Webstandarder

Vi følger de siste webstandardene fra W3C og universell utforming, også når vi utvikler intranett.

Referanser

Tidligere har vi laget intranett for Kåre Hagen, Help forsikring og Nordberghjemmet.

X