Visuell identitet

Vi hjelper deg med å styrke din posisjon i markedet ved å skape en solid identitet som fungerer i alle kanaler.

Visuell identitet

Vi hjelper deg med å styrke din posisjon i markedet ved å skape en solid identitet som fungerer i alle kanaler.

Løfter virksomheten

En visuell identitet er den karakteristiske sammensetningen av visuelle virkemidler som går igjen i alt av kommunikasjonsmateriell fra en virksomhet. Enten du opererer i et tradisjonelt forbrukermarked eller kun B2B er din visuelle identitet viktigere enn noen gang. En god visuell identitet skaper helhetsinntrykk og gjenkjennelse – og er med på å løfte inntrykket av virksomheten din.

Fremstår du helhetlig og bevisst?

De digitale flatene er i dag de viktigste arenaene for mange bedrifter. Men for mange har ikke profilmanualen tatt innover seg den digitale revolusjonen. I den digitale verden etterlater du deg en rekke fotavtrykk som til sammen bygger din digitale profil.

Viktige spørsmål du bør stille deg selv er: Bruker alle i bedriften samme e-postsignatur? Hvordan er Facebook, LinkedIn og andre oppføringer og registreringer? Fremstår du helhetlig og bevisst her slik du har gjort på brevark og visittkort i årevis?

Bilde av Skisser til digitale flater til nye Infront profil

På nettsiden

For å få optimal effekt av den visuelle profilen burde også nettsiden gjenspeile profilen til selskapet, og kommuniserere verdiene på en måte dere er stolte av. Du vil få god nytte av et design som er fleksibelt nok til å gjøre produkt- og videreutvikling enkelt.

Veien til en god visuell profil

I starten av et profilarbeid jobber vi tett med kunden for å bli bedre kjent. For å komme fram til en best mulig profil ønsker vi blant annet å vite hvilke verdier som ligger til grunn for bedriften. Hvem er du og hva står du for? Hvordan vil du bli oppfattet?

Bilde av Infront profilmateriell

Gjenspeile selskapets verdier

Et selskap med fokus på nyskapning og innovasjon trenger en helt annen fremtoning enn et som er mest opptatt av trygghet og forutsigbarhet. Hvis den visuelle profilen klarer å gjenspeile verdiene som driver selskapet framover er vi på god vei til å lykkes.

Skaper verdi

Ut fra dette skaper vi et visuelt konsept for deg som er fleksibelt nok til å bruke på alt fra bannere, penner, biler – og ikke minst ditt nye nettsted. En god visuell identitet differensierer deg fra konkurrentene og kommuniserer med målgruppen din på en effektiv måte som skaper langsiktig verdi.

X