Webhode til leie

Ved å leie inn en ekstern designer, tekstforfatter eller utvikler på fast basis får du en ekstra ressurs på laget som både inspirerer og produserer.

Vi hjelper deg med å finne ut hva som er viktigst

Hva er viktig for bedriften din? Vi hjelper deg med å finne ut hvilke fagområder bedriften din bør satse på, fra sosiale medier til design og utvikling. Ved å leie inn et webhode fra Byte, får du kontroll på hva som skal lages, når det skal publiseres og hvordan du skal håndtere dialog og markedsføring etter lansering.

Webhode - illustrasjon

Mer kontroll og bedre tid

Med en innleid konsulent fra oss får bedriften din tilgang til et unikt perspektiv kombinert med høy engasjement og kompetansenivå. En utenforstående vil se på webporteføljen deres med friske øyne og sammen kan vi raskt finne ut hva slags grep som kan tas for best mulig uttelling.

Dette kan vi gjøre for bedriften din:

  • Utvikle innholdsstrategi og følge opp denne, inkludert produksjon av tekst
  • Holde nettstedet oppdatert med aktuelt design
  • Rapportere besøkstall via Google Analytics og andre analyseverktøy
  • Redigere og publisere bilder for web og andre flater
  • Gjøre bedriften din synlig i sosiale medier
  • Bidra med løpende utviklingstjenester og prosjektledelse innen utvikling
  • Sørge for at bedriften din klarer å vedlikeholde en helhetlig visuell profil
Synlighet - illustrasjon

Hvordan definere suksess?

Sammen blir vi enige om hvor stort behovet til bedriften din er og hvilke tjenester dere trenger. Vi definerer suksesskriteriene som samarbeidet skal måles på og blir enige med deg om hva slags virkemidler som skal tas i bruk for å oppnå dette.

Retainer - en løpende konsulentavtale basert på ditt behov

Dersom du ser at bedriften din fortløpende har bruk for våre tjenester innen design, innhold og utviking, kan vi lage en retaineravtale hvor vi blir enige om hvor mye tid ressursene skal bruke på nettstedet ditt pr. måned. Tid som ikke brukes i løpet av én måned kan overføres til en annen.

Denne typen avtale er også med på å forenkle planleggingen av aktiviteter framover i tid, også når bedriften din kanskje ikke har tid eller kompetanse til å gjøre det selv.

Avtalene skreddersys fra bedrift til bedrift, og definerer hvor mye tid som skal brukes og hvilke oppgaver som skal prioriteres.

X