Byte hjelper deg å se det digitale bildet og din businesscase.

Controller

Vi hjelper deg å se det digitale bildet og din businesscase, slik at du kan oppnå dine strategiske mål – på digitale flater.

Digital strategi

Uten et mål er det vanskelig å score. En digital strategi er essensielt for å kunne ta gode design- og teknologivalg. Fra oss får du en strategi som ikke er enormt lang eller tung, men snarere et enkelt og velfundert dokument som du kan hente frem når du lurer på hva som fungerer best – og hvorfor vi ble enige om å gjøre det på nettopp den måten.

En håndfast strategi er mer nyttig

Det holder ikke med bare synsing og antakelser (selv om man aldri skal undervurdere en sterk magefølelse). Vi må ha mest mulig konkret informasjon om nå-situasjonen og ambisjonene dine for å kunne skape verdier for deg. Dette oppnår vi gjennom tett dialog, fruktbare møter og skarpe analyser av tall fra Google Analytics og andre analyseverktøy.

Skreddersydd for mennesker

Hvem vil du snakke til, og hvordan kan vi best mulig nå disse personene? Vi finner målgruppesegmenter som gir mening for selskapet ditt. Med verktøy som personas definerer vi fiktive brukere og deres behov, noe som leder oss i riktig retning i den videre produksjonen.

Vi belyser utfordringer og brukeroppgaver som legger konseptuelle føringer for brukeropplevelsen. Hva slags funksjonalitet er brukerne på jakt etter? Hva forventer de, og hva trenger de? Slik kommer vi frem til et mest mulig brukervennlig resultat.

Teknologivalg

Hvilke plattformer skal du velge? Hvilke teknologier, og hva slags virkemidler? Uansett hva som måtte passe ditt konkrete prosjekt best, er vi opptatt av at løsningen også kan romme morgendagens satsinger. Den bør være enkel nok til å dekke ditt nåværende behov samtidig som den kan bygges på uten at du må starte på nytt. Vi råder ofte kundene våre til å velge såkalte open-source-løsninger, som sikrer åpen teknologi med et stort utviklingsmiljø. I tillegg er vi opptatt av at du som kunde skal eie dine egne løsninger og din egen kildekode.

En titt på konkurrentene

Du vil være unik og skille deg ut fra konkurrentene, men samtidig innfri brukernes forventninger. Vi finner konkurrentene dine, ser på hva de gjør bra og dårlig, og finner gode muligheter for selskapet ditt.

Verdifulle virkemidler

Det gjelder å få best mulig utbytte av nettside, app og sosiale medier, uansett hvor man velger å være.