Visuell identitet

Visuell identitet

Vi hjelper deg med å styrke din posisjon i markedet ved å skape en solid identitet som fungerer i alle kanaler.

Løfter virksomheten

En visuell identitet er den karakteristiske sammensetningen av visuelle virkemidler som går igjen i alt av kommunikasjonsmateriell fra en virksomhet. Enten du opererer i et tradisjonelt forbrukermarked eller bare B2B, er den visuelle identiteten din viktigere enn noen gang. En god visuell identitet skaper et helhetlig inntrykk og gjenkjennelse – og er med på å løfte inntrykket av virksomheten din.

Fremstår du helhetlig og bevisst?

De digitale flatene er i dag de viktigste arenaene for mange bedrifter. Men for mange har ikke profilmanualen tatt innover seg den digitale revolusjonen. I den digitale verdenen etterlater du deg en rekke fotavtrykk som til sammen bygger din digitale profil.

Viktige spørsmål du bør stille deg selv, er: Bruker alle i bedriften samme e-postsignatur? Har vi ett ansikt utad på Facebook, LinkedIn og i andre sosiale medier? Fremstår vi helhetlig og bevisst her slik vi har gjort på brevark og visittkort i årevis?

På nettsiden

For at dere skal få optimal effekt av den visuelle profilen, burde også nettsiden gjenspeile profilen til selskapet og kommuniserere verdiene på en måte dere er stolte av. Du vil få god nytte av en design som er fleksibel nok til å gjøre produkt- og videreutvikling enkelt.

Veien til en god visuell profil

I starten av et profilarbeid jobber vi alltid tett med kunden for å bli bedre kjent. For å komme frem til en best mulig profil ønsker vi blant annet å vite hvilke verdier som ligger til grunn for bedriften. Hvem er du, og hva står du for? Hvordan vil du bli oppfattet?

Gjenspeile selskapets verdier

Et selskap som vektlegger nyskaping og innovasjon, trenger en helt annen fremtoning enn et som er mest opptatt av trygghet og forutsigbarhet. Hvis den visuelle profilen klarer å gjenspeile verdiene som driver selskapet fremover, er vi på god vei til å lykkes.

Skaper verdi

Ut fra dette skaper vi et visuelt konsept for deg som er fleksibelt nok til å kunne brukes på alt fra bannere, penner og biler til ditt nye nettsted. En god visuell identitet differensierer deg fra konkurrentene og kommuniserer med målgruppen din på en effektiv måte som skaper langsiktig verdi.