Aker ASA har fått bedre IR med nytt nettsted.

Prosjekt Hero

Foto: Aker ASA

Om Aker ASA

Aker ASA er et norsk industrikonsern med røtter tilbake til 1841. Aker forener industriell kompetanse og finansiell styrke. Som aktiv eier har Aker som mål å være en motor i utviklingen av industriselskaper. Akers eierengasjementer er konsentrert om sektorene olje og gass, fiskeri / marin bioteknologi og finans.

Da Aker spurte om vi kunne lage en løsning de kunne bruke til investor relations (IR), utviklet vi et eget nettsted med vekt på kunnskapsformidling og nøkkeltall som virkelig ga resultater.

Utfordring

Aker ønsket å presentere alle virksomhetene hvor de har eierandeler, og utvikle en innholdsrik og god plattform for investor- og børsinformasjon. I tillegg ønsket de å fortelle historien om den tradisjonsrike virksomheten til Aker på en god og spennende måte.

Løsning

Vi utviklet en løsning som løftet frem kvartalstallene ved hjelp av en egen seksjon der deler av rapporten blir publisert. I tillegg lagde vi interaktive grafer på forsiden, en investor-briefcase, et dokumentsenter og en aksjekalkulator. Resultatet var at produktiviteten og kvaliteten på det redaksjonelle arbeidet deres økte.

Macbook Case Sample Aker Desktop
Iphone Case Sample Aker Mobile

Integrasjoner mot Oslo Børs

Vi satte opp en integrasjon mot Oslo Børs for å hente Akers aksjekurs og VEK (verdijustert egenkapital), som er en viktig parameter for Akers investorer. I tillegg sørger integrasjon mot Hugin for automatisk publisering av børsmeldinger, slik at nettstedet skal være enkelt å vedlikeholde.

Byte kom raskt med en god idé og leverte i henhold til tidsplan og budsjett. Våre nye sider er et stort løft for Aker.

Marit Hval Webredaktør ved Aker ASA

La oss ta en prat

Vil du også lage en digital tjeneste som virkelig skaper resultater? Kontakt oss for å diskutere dine digitale behov og utfordringer!