NGI - Enkelt på kryss og tvers.

Ngi Hero

Foto: NGI

Da vi skulle oppdatere den digitale merkevaren til Norges geotekniske institutt (NGI), var det ikke bare et visuelt løft som var viktig.

Utfordring

Nettsiden måtte fungere like godt på en fjellknaus på Strynefjellet som på et kontor i Australia, og være like anvendelig på mobil som på desktop.

Løsning

Resultatet ble en løsning som er tiltalende og gir et troverdig inntrykk, med oversikt og brukervennlighet for potensielle kunder, egne ansatte og samarbeidspartnere.

Macbook Case Sample Ngi Desktop
Iphone Case Sample Ngi Mobile

Utfordrende hverdag

NGI er et ledende ingeniørmiljø innen geoteknikk og har mange utfordringer når det gjelder nettløsningen sin. Med hovedkontor i Oslo, avdeling i Trondheim, datterselskaper i USA og Australia og kunder over hele verden, må den blant annet kunne håndtere flere språk og være enkel å bruke for kunder så vel som egne ansatte.

Det var også et krav at den skulle oppfattes som attraktiv og tidsriktig, uten at den mistet den faglige tyngden som ligger i bunnen av alt NGI står for.

Ngi Artikkel

eZ does it

Vi valgte å bruke eZ Publish som fundament og laget en løsning med enkle maler for å sikre konsistens på tvers av alle avdelinger og fagområder. Vi utformet også tydelige redaksjonelle og designmessige retningslinjer og gjorde det enkelt å gjøre filtrerte søk på prosjekter og FOU-program.

Resultatet ble en løsning som er tiltalende og gir et troverdig inntrykk, med god oversikt og brukervennlighet for potensielle kunder, egne ansatte og samarbeidspartnere.

La oss ta en prat

Vil du også lage en digital tjeneste som virkelig skaper resultater? Kontakt oss for å diskutere dine digitale behov og utfordringer!