Et sikkert intranett som tåler ekstreme trafikkmengder.

Hydro - Infinite Aluminium

Da Hydro tok fullt eierskap over Sapa og ble Hydro Infinite Aluminium, trengte de en løsning som tålte ekstreme trafikkmengder, og som var enkel å oppdatere. Null problem. 

Utfordring

Når en stor bedrift tar over en annen, er den interne informasjonsflyten avgjørende for en god prosess. Derfor ønsket Hydro en løsning der de ansatte fikk løpende informasjon, kunne stille spørsmål og få svar. Det var også viktig at løsningen la til rette for en aktiv redaksjon, og at innholdet ble gjort tilgjengelig for ansatte fra ulike land.

Resultat

Byte brukte Craft CMS til å lage et skjermet og sikkert intranett som gjorde det enkelt for både ledelse og ansatte å legge til innhold. Løsningen oversatte også innholdet automatisk og tillot at så mange som tre tusen ansatte kunne bruke løsningen samtidig uten at systemet lot seg affisere.  

Macbook Hydro Case Desktop 02
Iphone Hydro Case Mobile 02

Automatisk oversettelse

Både Hydro og Sapa har ansatte spredt over hele verden. De ansatte kommer fra mange forskjellige nasjonaliteter og kulturer, og det sier seg selv at språkproblemer kan være en utfordring i en slik organisasjon. Vi løste dette med en spesiallaget integrasjon mot Google Translate. Denne løsningen tillot at ansatte og ledelse kunne publisere innhold raskt og problemfritt, og medarbeiderne kunne lese viktig innhold på sitt eget morsmål.

Spesiallaget integrasjon mot Google

Aldri nede

I et prosjekt med så store krav til kapasitet og fleksibilitet er nedetid, treg respons eller utilgjengelighet en fare man må unngå for enhver pris. Derfor etablerte vi i samarbeid med driftsleverandøren vår, Basefarm, et clustret driftsmiljø for både Craft CMS og tilhørende databaser som kunne takle opptil 3000 samtidige brukere. Dette er på en måte ekstremsport i intranett-verdenen, og vi er veldig glade (og stolte) over at intranettet ikke gikk ned én eneste gang, selv da det sto på som verst. 

Raske spørsmål, raske svar

Situasjonen rundt oppkjøpet gjorde at de ansatte kom til å ha mange spørsmål og et stort behov for informasjon. Vi lagde derfor en OSS (ofte stilte spørsmål) til Craft CMS som lot innloggede brukere stille spørsmål samtidig som administratorer og redaktører hos Hydro eller Sapa kunne besvare disse på direkten. Dette gjorde at både spørsmål og svar ble tilgjengelige for andre innloggede bruker i sanntid, noe som var et viktig bidrag til at det ble en vellykket prosess.

Ofte stilte spørsmål

Sikkerhet

Som landets største arbeidsgiver foruten staten hadde kunden naturlig nok svært skjerpede krav i den situasjonen de var i. Vi løste dette effektivt og trygt ved hjelp av Craft CMS, der spesifikke krav til innhold og lengde på passord ble satt til å stemme overens med det eksisterende intranettet hos kunden. Begrensninger på antall feilede innlogginger, strenge krav til passord og hvilke e-postadresser eller domener som kunne brukes til registrering, var bare noen av punktene vi måtte løse.