Smakfulle nettsider for Nortura.

Macbook Screen Shot 2020 08 21 at 13 41 36
Iphone Screen Shot 2020 08 21 at 13 56 50

Oppgaven

Nortura ønsket å utvikle nye nettsider for Nortura PROFF som første steg av en større plan for å utvikle Nortura PROFFs digitale satsing. De ønsket derfor en pålitelig samarbeidspartner som kunne bistå dem i den digitale transformasjonen de skal gjennom.

Nortura ønsket et tydelig og fleksibelt designkonsept som ville fremheve de mange unike merkevarene de eier, samtidig som Nortura PROFFs profil og identitet ble bevart. De var også opptatt av at systemet skulle være brukervennlig og fleksibelt, og det skulle være enkelt med integrasjoner mot systemer som Hybris (SAP) for uthenting av data.

Prosessen

Nortura PROFF hadde Craft CMS som nettløsning fra før, og var godt fornøyd med både funksjonaliteten og det intuitive grensesnittet. De ville derfor fortsatt bruke Craft, men oppgradere det til versjon 3.0.

I et så stort konsern som Nortura er det enorme mengder med informasjon som skal på plass. Hundrevis av artikler, oppskrifter, produkter og sider skal fordeles over fire ulike nettsteder – norturaproff.no, nortura.no, gilde.no og prior.no – der design og kode skal deles, men ikke være likt. Det var derfor avgjørende at vi fikk de ulike avdelingene til å jobbe på tvers, og at alle forholdt seg til ulike milepæler og deadliner. Dette krevde sterk prosjektledelse og en iterativ utviklingsprosess, der nye funksjoner, utbedringer og endringer ble lagt inn og synkronisert underveis.

Takket være samarbeidsviljen og åpenheten mellom avdelingene til Nortura og det at Byte ble inkludert i alle prosesser, kom vi i mål godt innenfor både deadliner og budsjetter.

Løsningen

Vi laget et system der hvert nettsted deler et grunndesign som er tilpasset den enkelte merkevarens identitet og behov, og vi laget også grunnmaler for ulike innholdstyper som artikler, oppskrifter, kampanjer og så videre.

De ulike avdelingene i Nortura har likevel frihet til å bygge opp sidene sine slik at alle beholder sin unike identitet, men deler felles «DNA». Alt dette administreres fra Craft uten at det trengs å bli skrevet så mye som en linje med kode av kunden selv.

For å få til en slik fleksibilitet måtte vi lage en kodebase for hvert nettsted som hele tiden synkroniseres mot hverandre, samtidig som alle har frihet når det gjelder egne design- og layoutregler.

Nortura har en sammensatt infrastruktur med mange ulike systemer og nettsideløsninger. Vi har imidlertid flere sammenfallende tekniske behov. For å samle disse i én strømlinjeformet løsning var vi avhengig av et godt samarbeid og en bred IT-kompetanse. Byte leverte knallbra på begge områdene.

Det er viktig for Nortura å skape synergier og tids- og kostnadseffektive prosesser, og jeg er spesielt imponert over Byte når det gjelder dette. Det har gitt en smidig prosess preget av tillit, og vi gleder oss til et fortsatt godt samarbeid.

David Bakke Ansvarlig prosjektleder for Nortura
Macbook Screen Shot 2020 08 21 at 13 42 09
Iphone Screen Shot 2020 08 21 at 13 42 42

Resultatet

En god prosess gir som regel et godt resultat, og for Nortura betyr det innbydende og inspirerende nettsider, laget etter reglene for universell utforming og tilpasset de nye standardene for webdesign. Vi håper og tror at Norturas kunder får stort utbytte av de nye sidene, og at Nortura har fått et verktøy som gjør det enkelt for dem å levere inspirerende innhold og matvarer fra norske bønder.

Veien videre

Etter den vellykkede lanseringen av Nortura, Gilde og Prior er flere sider hos Nortura under bestilling og skal inn under samme paraply. Sammen skal vi videreutvikle ny funksjonalitet og spennende innhold som vil gjøre kundeopplevelsen enda bedre. Dette har bare vært begynnelsen, det er nå det virkelige arbeidet begynner.

Om kunden

Nortura, en av Norges største matprodusenter, er et samvirke eid av over 17 700 norske bønder med Gilde og Prior som de største og mest kjente merkevarene.

Macbook Screen Shot 2020 08 17 at 13 43 34
Iphone Screen Shot 2020 08 17 at 13 43 28

Team Byte