10 tips for å skrive klart og enkelt

10 Tips For Aa Skrive Klart Og Enkelt Large

Når vi snakker om universell utforming av nettsider, snakker vi ofte om design og kode: Det skal være god kontrast mellom tekstfarge og bakgrunn, semantisk korrekt HTML og alternative bildetekster for blinde. Men hva med språket?

Jobb med språket!

Selv om en nettside har den mest optimale fargekontrasten ifølge WCAGs krav for universell utforming, hjelper det ikke dyslektikere, fremmedspråklige, eller personer med konsentrasjonsvansker eller manglende språkopplæring. Hvis alle typer mennesker skal få en god opplevelse av nettsiden, må vi også jobbe med språket.

Klart språk er et undervurdert tilgjengelighetsprinsipp. I Norge har én av tre problemer med lesing eller skriving. Så hvorfor bruker vi ikke mer tid på språket når vi lager nettsider?

Tekst er bra for hørselshemmede. I tillegg er det supert for verdens rikeste døvblinde nettbruker: Google. Tekst er søkbar, og for mange er nettopp søk den viktigste måten å finne webinnholdet på, skriver Morten Tollefsen.

Her er 10 tips som gjør tekstene dine bedre å lese og lettere å forstå:

 

1. Skriv så enkelt du kan

Ikke skriv «foreta en vurdering», skriv «vurdere». Ikke skriv: «framlegge forslag om», skriv «foreslå». Skriv så enkelt du kan. Klart språk er godt å lese, og de fleste setter pris på enkle ord og setninger.

2. Skriv kun det viktigste

Mange unødvendige ord kan skygge for noen få viktige, sier Erik Lerdahl i Universell utforming for web. Ofte putter vi for mye mening i en setning for å få den til å virke mer sprudlende. Men hold det enkelt. Det er alltid ord som kan strykes uten at meningen forandres.

3. Hjelp leseren å holde fokus

Del teksten opp i korte avsnitt med beskrivende undertitler. En god visuell struktur hjelper leseren å holde fokus, og gjør teksten mer overkommelig og behagelig å lese.

4. Bruk aktive verb

En vanlig feil er å beskrive en handling med et substantiv i stedet for et verb. Du har sikkert lest setninger som denne: «Utvikling av gode nettsider er viktig». Bytt ut substantivet «utvikling» med verbet «å utvikle»: «Det er viktig å utvikle gode nettsider». Da blir setningen mer aktiv og muntlig.

5. Skriv tydelig

Ordspill og humor kan være en fin måte å friske opp en tekst, men det kan også gjøre den unødvendig komplisert. Ikke alle har samme referanserammer. Det er i så fall viktig å kjenne leserne sine godt.

6. Ett poeng per setning

Poenget er det viktigste med teksten. Men når en setning har mange poenger, blir det vanskeligere å forstå hva som er viktig. La setningene ha ett poeng hver, og plasser poenget så tidlig som mulig. Da er du sikker på at leserne får det med seg.

7. Unngå svulstig språk

På skjermen ser kanskje ord som «dog», «herunder» og «således» både flotte og velvalgte ut. Men ikke la deg lure. Svulstig språk svekker troverdigheten. Et lett ord er nesten alltid bedre. Skriv så enkelt du kan.

8. Reduser bruken av sammensatte ord

Noen ord skal være sammensatte, men andre ganger setter vi sammen ord uten at vi må. Det gir en illusjon av et stramt og effektivt språk. Men når ordene blir for lange er det bedre å skrive om setningen slik at de står isolert. Ikke skriv «konferanseforedragene» - skriv «foredragene på konferansen».

9. Unngå forkortelser

Forkortelser kommer fra trykte medier hvor plassen er begrenset. På nettet er vi mer fleksible. Det er bare å skrive ordene helt ut. Da blir teksten også mer naturlig hvis den skulle bli lest opp av en datamaskin. Ikke skriv «e.l.», skriv «eller lignende». Ikke skriv «f.eks.», skriv «for eksempel.» Det gjør teksten bedre å lese for alle.

10. Les teksten høyt

Ord og setninger som ser fine ut på skjermen høres ikke alltid like bra ut når de blir lest høyt. Selv om teksten ikke er ment til høytlesning, er det en effektiv måte å oppdage språklige forbedringer. Det er da du legger merke til om språket virkelig sitter.

Nøkkelen til å skrive klart og godt er enkelhet og muntlighet. Men det skjer ikke av seg selv. Stryk ord og trim setninger. Skriving er ikke enkelt, men det er viktig. Klart språk hjelper mange, og er bra for absolutt alle.

Artikkel: Byte er Craft Verified Partner

Byte er Craft Verified Partner

Artikkel: Fem grunner til at Craft CMS er bedre enn Wordpress

Fem grunner til at Craft CMS er bedre enn Wordpress

Artikkel: Våre venner robotene

Våre venner robotene