Våre venner robotene

Kretskort. Foto: Joshua Mormann / Flickr / CC BY 2.0

Mange går rundt og bekymrer seg for om jobbene deres skal bli overtatt av roboter. Det gjør ikke vi i Byte. Tvert imot. Vi ønsker dem ikke bare velkommen, vi lager dem selv!

Testing, testing og atter testing

En koders hverdag handler mye om testing. Om å lage løsninger og applikasjoner, og så sjekke om de fungerer som du hadde tenkt. Lete etter feil, avdekke svakheter og finne ut hvorfor en funksjon ikke funker som den skal. Dette tar tid og er ressurskrevende, men det er heller ingen vei utenom. I vår verden er det nemlig ikke rom for feil.

Eller for å si det på en annen måte: Om vi lager en betalingsløsning som blingser på kommaer, kan det ha katastrofale følger for kunden vår.

I vår verden er det ikke rom for feil.

Derfor liker vi roboter

La meg ta et eksempel. Tenk deg at du skal lage en enkel kalkulator som kun kan legge sammen. Du skriver en kode som gjør at en algoritme øker et tall tilsvarende et annet tall når det står et plusstegn mellom dem. Så tester du ved å for eksempel legge inn to pluss to og forventer å få fire som svar. Check! Du prøver tre pluss to og får fem, og deretter to pluss tre med samme resultat. Så langt alt vel. Alt fungerer som det skal.

Tenk deg så at du skal skrive en kode for en kalkulator som også kan dele, gange og trekke fra, finne kvadratroten og regne ut potens. Da blir det plutselig mer komplisert å teste, fordi mulighetene for feil er mange, mange ganger så stor.

Tenk deg så videre at du skal kode en betalingsløsning for en nettbutikk som skal kunne håndtere ulike betalingsmåter og bestillingsrutiner, automatisert mot et lagersystem og en CRM-løsning. Skjønner du hvorfor vi ønsker roboter velkommen i Byte?

Vi sparer tid, du sparer penger

En robot i vår verden har ingenting med en blikkboks med armer å gjøre, men er et uttrykk for automatiserte rutiner, for eksempel tester.

Det å kode slike automatiserte tester tar litt ekstra tid, men det er vel verdt investeringen. Det gjør at vi jobber mer effektivt og kan fokusere på utvikling og manuell testing av nøkkelfunksjonalitet.

Når testen først er skrevet, kan den brukes om og om igjen, utvides og modifiseres til ulike formål. Så det du «taper» på å utvikle automatisert testing, tar du inn igjen mange ganger senere i prosessen i form av spart timebruk.

Så er du en av de som lurer på om roboter er bra eller dårlig for din business, er det fristende å sitere forfatteren Isaac Asimov, spesielt kjent for sine bøker om roboter og kunstig intelligens: «You just can't differentiate between a robot and the very best of humans» (I, Robot, 1950).

Kanskje du også skulle gjøre robotene til dine venner?

Artikkel: Byte er Craft Verified Partner

Byte er Craft Verified Partner

Artikkel: Fem grunner til at Craft CMS er bedre enn Wordpress

Fem grunner til at Craft CMS er bedre enn Wordpress

Artikkel: Ja, jeg er en integrasjonsnerd

Ja, jeg er en integrasjonsnerd