Byte – et resultatselskap

Resultat Selskap Large

La oss være ærlige: Byte er ikke et design- og teknologiselskap. Vi er et resultatselskap. For det hjelper lite hvor mange bits og bytes vi kan slå i bordet med, hvis de ikke innfrir kundens forventning til resultatet.

Resultater, resultater, resultater

Helt siden vi startet Byte i 2005, med ambisjonen om å være med på å skape fremtidens digitale hverdag, har vi sagt at vi er et design- og teknologiselskap. Det stemmer jo for så vidt – vi er satt sammen av teknologer og designere, og det vi leverer, er i ni av ti tilfeller en nettside, en nettbutikk eller en intranettløsning. Men det er ikke på grunn av verken teknologi eller design at vi har beholdt mange av de samme kundene siden oppstarten, og fortsatt vokser. Det er fordi løsningene våre gir konkrete resultater som innfrir kundenes forventninger, og som varer over tid.

Smartere nettbutikker

Byte skaper sømløse og behagelige kundeopplevelser på nett med god design, riktig funksjonalitet og langvarige teknologiske løsninger. Og akkurat det med langvarig er et nøkkelord. Altfor mange bedrifter taper nemlig store penger på at de har investert i en løsning som ikke er tilpasset morgendagens krav, og som i tillegg er vanskelig å oppgradere for å møte endrede behov. Med en nettbutikk fra Byte får du en løsning som er effektiv, fleksibel og intuitiv for kunden, samtidig som den er bygget på teknologi som lar seg skalere og oppgradere med ny funksjonalitet.

Macbook Case Sample Lundhags Desktop
Iphone Case Sample Lundhags Mobile

Nettbutikk for Lundhags.

Intranett som faktisk fungerer

Generelt kan vi si at det finnes to typer intranett: de som blir brukt av de ansatte, og de som ikke blir det. Når et intranett ikke blir brukt, skyldes det nesten uten unntak at man ikke har gjort forarbeidet grundig nok. Man har ikke i tilstrekkelig grad undersøkt behov og brukeratferd, pluss at effektiviseringspotensialet er mangelfullt definert. Hos Byte integreres både designer og utvikler tidlig i prosessen og jobber tett med den prosjektansvarlige hos kunden for å lage løsninger som faktisk utgjør en forskjell for de ansatte. Resultatet er intranett som øker effektiviteten, høyner trivselen og bedrer kommunikasjonen i bedriften.

Hydro - Infinite Aluminium

Intranettet for Hydro.

Nettsider som knytter kundene dine til deg

Nettsidene dine er sannsynligvis din viktigste kanal ut mot markedet, enten du skal snakke med kunder, ansatte, kommende medarbeidere eller investorer. De er «limet» mellom deg og resten av verden, og med en god løsning skaper du lojalitet, økt salg og kundetilfredshet. Derfor er det avgjørende at nettsidene fungerer optimalt og løser de oppgavene brukerne vil ha løst. God interaksjonsdesign og et tiltalende ytre er viktig, men løsningen må være teknologisk uangripelig og kunne snakke med andre systemer. I Byte har vi lang erfaring med alt dette, og lager for eksempel smarte integrasjoner mot Oslo Market Solution for våre børsnoterte kunder.

Macbook Case Sample Aker Desktop
Iphone Case Sample Aker Mobile

Nettside for Aker ASA.

Auksjonsløsninger

Byte har gjennom mange år bygget opp en unik kompetanse på auksjonsløsninger, blant annet for TV-aksjonen, som går av stabelen på NRK en gang i året med over 1 million seere. Byte leverer også auksjonsløsningen til Blomqvist og Vinmonopolets vinauksjon, og løsningene våre omsatte over 20 000 objekter i 2017.

Byte Insider

I Byte har vi hatt stor suksess med Byte Insider-konseptet vårt. Opplegget er veldig enkelt: Bedrifter inviterer seg selv til et uformelt fagmøte/foredrag, der vi ser nærmere på utfordringer knyttet spesielt til den aktuelle bransjen eller bedriften. 

Alt du trenger å gjøre, er å sende oss en liste over det du vil at vi skal ta opp, for eksempel GDPR (et must for alle!), smartere nettbutikker, intelligent automatisering og/eller hvordan gjennomføre et vellykket digitaliseringsprosjekt. Du bestemmer også lengden på møtet – 2, 4 eller 6 timer – og så foreslår vi et opplegg for deg basert på opplysningene du har gitt oss.

Artikkel: Byte er Craft Verified Partner

Byte er Craft Verified Partner

Artikkel: Fem grunner til at Craft CMS er bedre enn Wordpress

Fem grunner til at Craft CMS er bedre enn Wordpress

Artikkel: Våre venner robotene

Våre venner robotene