Få fokus på brukervennlighet med universell utforming

Faa Fokus Paa Brukervennlighet Med Universell Utforming

1.juli i år trådte forskriften Universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT-)-løsninger i kraft. Dette betyr i praksis at alle nye nettsider skal være tilgjengelige og brukervennlige for alle, uavhengig av funksjonsevne.

Kravet som har vært gjeldende for offentlige nettsider siden 2001, må nå også følges av private foretak. Fristen er satt til å være gjeldende for nye nettløsninger fra 1.juli 2014. Når det gjelder eksisterende nettsider, skal de være universelt utformet innen juli 2021.

Dette er universell utforming

Inkluderende design, tilgjengelighet, design for alle, universell design, er alle synonymer til universell utforming. Den faglige definisjonen på universell utforming er:

Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan benyttes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller spesiell utforming.
Center for Universal Design, North Carolina University, USA

I all hovedsak betyr det at universell utforming er en strategi på at design skal være inkluderende for så mange som mulig. Med stort fokus på tilgjengelighet vil resultatet ikke bare bety brukervennlige nettløsninger for deg og meg, men også alle med nedsatt funksjonsevne.

WCAG

Web Content Accessibility Guidelines er en internasjonal standard som innehar retningslinjer som skal brukes for å øke tilgjengeligheten for alle. WCAG versjon 2.0 er gjeldende og omfatter blant annet retningslinjer på hvordan innhold som tekst, bilder, lydklipp, video og koding av nettsiden kan gjøres mer tilgjengelig. For at alle skal kunne benytte mulighetene til ny teknologi i nettløsninger er det viktig å sørge for at dine sider følger de ny kravene for universell utforming. Difi, som skal føre tilsyn for at kravene blir fulgt, følger WCAG, sine standarder.

Hvordan oppfylle kravene til universell utforming?

Fargekontrast

Med over 120.000 svaksynte bare i Norge, er det spesielt viktig å sørge for at det er gode fargekontraster på siden din. For å sjekke om fargene validerer med WCAG-standarden, retningslinje 1.4, bør kontrastforholdet være på minst 4:5:1. Verktøy for testing av kontrastforhold finner du blant annet på Contrast Checker eller test Firefox sin fargekontrast-tester plugin.

Navigasjon

Har du forsøkt å navigere deg med siden din med kun bruk av tastatur? Klarer du å navigere deg gjennom siden via tabulatorer? Er det tydelig fokus på hvor du befinner deg på siden? Sørg spesielt for at drop-down-menyer kan aktiveres uten bruk av mus. Retningslinje 2.4. fra WCAG beskriver blant annet at sidetitler, fokusrekkefølge og tydelig lenkestil er punkter som gjør navigasjonen lettere.

Tekstalternativer

Sørg for at alt ikke-tekstlig innhold har tekstalternativer. Dekorasjon er unntak. For eksempel er det viktig at beskrivende ikoner og bilder har alternativ tekst. Farger kan ikke alene indikere viktig informasjon, f.eks. at grønt betyr "i rute" og rødt betyr "avvik". Sørg i tillegg for at siden har mulighet for tekstforstørring. Et annet brukervennlighetstips er å ha søkeforslag mens du søker.

Funkas tilgjenglighetsdager 2013

I mars deltok vi i Byte på Funka sin årlige tilgjenglighetskonferanse i Stockholm. Funka er markedsledende innen området universell utforming og tilbyr blant annet kurs og analyser med brukertesting. Blant foredragene fikk vi blant annet følgende redaktørtips for økt tilgjenglighet:

  • Legg den viktigste teksten først
  • Beskriv alle bilder med en alternativ tekst
  • Formuler lenker som er lette å forstå
  • Forklar vanskelige ord og begrep
  • Unngå forkortelser og intern sjargong
  • Forstå den som skal lese teksten din
  • Vurder muligheten for å ta bort eller korte ned teksten
  • Dokumenter på nettsider skal også være tilgjengelige

Vår erfaring med universell utforming

Vi har lanserte nylig en nettside for HTN, (tidligere kjent som HandyTech Norge), som er spesielt utviklet for svaksynte og blinde. HTN leverer synstekniske hjelpemidler, som for eksempel leselister og punktskrivere. HTN sine nettsider er responsive og vi har i samarbeid med HTN testet siden med synshemmede brukere. Nettsiden validerer på WCAG 2.0 sine retningslinjer. Besøk den nye siden til HTN her.

Lurer du på om din side er universelt utformet eller har spørsmål rundt emnet? Send oss en e-post på kontakt@byte.no.

Artikkel: Byte er Craft Verified Partner

Byte er Craft Verified Partner

Artikkel: Fem grunner til at Craft CMS er bedre enn Wordpress

Fem grunner til at Craft CMS er bedre enn Wordpress

Artikkel: Våre venner robotene

Våre venner robotene