Småbiter

Facebook og Google svarer på tiltale

Facebook Og Google Svarer Paa Tiltale

De to største digitale annonseplattformer – Google og Facebook – har hver for seg gjort kunngjøringer om tiltak som skal gi markedsførere bedre innsikt i annonsekampanje suksessfaktorer.

  • Facebook rullet ut to nye verktøy forrige uke: et redesignet Delivery Insights dashboard og Estimated Daily Results. Det redesignede Delivery Insights dashboardet inkluderer grundige auksjons beregninger og trender inkludert kostnadsbruk, resultater og cost-per-result. Estimated Daily Results verktøyet har en budsjettkurve og glidebryter for å hjelpe annonsører sette annonsekampanjebudsjetter.
  • Google har inngått samarbeid med Neustar, en leverandør av sanntids informasjonstjenester. Dette vil gi avanserte markedsførings-beregninger som kan hjelpe annonsører å forstå effekten av markedsføringen på tvers av kanaler og regioner.
  • Begge kunngjøringer kommer på en utfordrende tid for digital mjavascript:void(null);arkedsføring. Facebook hadde en rekke beregnings tabber på slutten av 2016 som førte til at mange stilte spørsmål ved deres evne til å håndtere måling internt. Google sliter også for tiden med at markedsførere trekker sine annonser (spesielt hos YouTube), i frykt for at annonsene deres skal vises ved siden av støtende innhold.

Disse tabben har gjort at markedsførere har begynt å forlange mere åpenhet. Marc Pritchard fra verdens største annonsør Procter & Gamble har flere ganger refset Google og Facebook. Han har delt sin bekymring knyttet til målemetoder; viewability, transparence og ad fraud, og varslet om en ny æra innen digital annonsering.

We have been slow to act, P&G included. One of the reasons is our tendency to chase shiny objects. Let´s face it, it’s a lot more fun to talk about VR and AI than bot fraud!

Marc Pritchard, Procter & Gamble

De nye kunngjøringer fra Facebook og Google svarer ikke direkte på denne kritikken, men de indikerer at de er klar over markedsførernes frustrasjoner, og at de nå tar sikte på å gi mer innsyn i opplysninger som tidligere har vært utilgjengelig.

Les mer om hva Marc Pritchard mener om FB og Google 

Artikkel: Byte er Craft Verified Partner

Byte er Craft Verified Partner

Vi innrømmer det gjerne: Vi er skikkelig stolte over å ha fått status som Craft Verified Partner. Og ja, vi føler faktisk for å skryte litt....

Artikkel: Våre venner robotene

Våre venner robotene

Mange går rundt og bekymrer seg for om jobbene deres skal bli overtatt av roboter. Det gjør ikke vi i Byte. Tvert imot. Vi ønsker dem ikke b...