Hvorfor ledere ikke forstår digital strategi

Hvorfor Ledere Ikke Forstaar Digital Strategi

En drøy påstand kanskje? Men har du også vært i slike diskusjoner, vet du hva jeg snakker om.

Det faktum at mange norske bedriftsledere setter sin ære i «godt norsk bondevett» og nøkterne prinsipper gjør det ikke akkurat enklere. En digital strategi skiller seg nemlig fra andre forretningsstrategier på noen helt vesentlige punkter.

På lik linje med en forretningsstrategi er en digital strategi et dokument som trekker de store linjene. Ofte handler den om hvordan en bedrift skal håndtere de ulike digitale plattformene (nettsider, apps, sosiale medier, digital markedsføring osv.).

Dokumentet behøver ikke å gå i dybden, men bør inneholde en langsiktig tilnærming om hvordan man håndterer de ulike plattformene på en helthetlig måte - som bygger merkevaren.

Digital strategier bør tilrettelegger for fleksibilitet

Den digitale strategien bør selvsagt samsvare med forretningsstrategien, men det er et par fundamentale forskjeller det er verdt å merke seg. De to viktigste elementene i de fleste forretningsstrategier er:

  • Langsiktig planlegging
  • Et detaljert budsjett.

Begge disse tingene er dessverre ikke bare vanskelig å implementere i en digital strategi, men det vil også være rett ut galskap å gjøre det. Utviklingen på nett skjer rett og slett for raskt til at det vil være hensiktsmessig.

I ytterste konsekvens kan dette gjøre bedriften mindre konkurransedyktig på den digitale arena. Man vil miste handlingsrommet man trenger og muligheten til å holde tritt med og sette nye trender på agendagen kan glippe helt.

Av samme grunn vil det være dumt å lage et tradisjonelt og detaljert budsjett basert på prosjekter. Snarere bør budsjettet baseres på en årlig og/eller månedlig investering. Det vil si at midlene ikke bør øremerkes konkrete tiltak – men det bør snarere være den som er ansvarlig for den digitale satsningen som styrer det digitale budsjettet. Aller helst med en tydelig «carte blanche» fra ledergruppe og styre.

Budsjettet bør være stort nok til å håndtere større prosjekter, samtidig som det må være fleksibelt nok til å omfatte ad-hoc oppdrag. Kun på denne måten kan bedriften gjøre seg levedyktig i den digital verden.

Tydelige mål gjør jobben enklere

For å lykkes med en digitalsatsning og ikke minst nå gjennom til ledelse og styre med et slikt budsjett er relevante målingskriterier helt avgjørende.

Gode, enkle, tidsbestemte, håndfaste mål som alle forstår er helt vesentlig. Gjerne også med innsalg av «ROI» og inntektsdrivere. Driver bedriften med salg, kanskje det er på tide å begynne å måle nettsiden på lik linje med de andre selgerne? Et spørsmål som kan være verdt å stille er – «Om leder måtte velge mellom å kvitte seg med den beste selgeren eller nettsiden, hva vil han velge?» Om svaret er nettsiden, bør investeringen i det minste også samsvare med superselgerens lønn.

Men det er også fullt mulig å sette gode mål uten dette. Løser de digitale flatene oppgaver som ble gjort manuelt tidligere (for eksempel kundeservice, support og lignende)? Skal satsningen synliggjøre spesielle deler av bedriften og fokusområder? Mål hva brukerne gjør på nettstedet ditt, og finn ut om det faktisk fungerer!

I tillegg bør strategien inneholde retningslinjer, prioriteringer, menneskene og partnerne man trenger for å nå de målene som er satt. Kort oppsumert er viktig stikkord i en digital strategi:

  • Ansvarsfordeling, målekriterier og kontroll.
  • Retteningslinjer for tilstedeværelse på de ulike plattformer.
  • Prioriteringsliste og implementeringsplaner for tiltak neste 12 måneder.
  • Om budsjett skal med, bør det være i form av månedlige og/eller årlige budsjett.

Helt til slutt, til deg som jobber med digital strategi eller sitter som beslutningstaker. Min erfaring er at faktisk norske ledere forstår dette dersom det forklares på riktig måte. Dersom bedriften derimot ikke tilpasser seg er sjansen stor for at den ganske snart får sitt eget Kodak moment eller snart identifisere seg med musikkbransjen som våknet opp til en verden som hadde løpt fra dem digitalt.

Lykke til med den digitale strategien!

Artikkel: Byte er Craft Verified Partner

Byte er Craft Verified Partner

Artikkel: Fem grunner til at Craft CMS er bedre enn Wordpress

Fem grunner til at Craft CMS er bedre enn Wordpress

Artikkel: Våre venner robotene

Våre venner robotene