Nå er det på tide å våkne!

Naa Er Det Paa Tide Aa Vaakne

I forrige uke kom Norstat med rapporten «Status Norge», som slo fast det vi har hatt en mistanke om lenge: Det står dårlig til med strategien for det digitale skiftet i norske bedrifter. – Supernaivt, sier lederen i IKT Norge. – På tide å brette opp ermene, sier vi.

Alarmen går

Rapporten avslører blant annet at bare én av fem toppledere sier at bedriften deres er klar for det digitale skiftet. NHO mener situasjonen er alarmerende, og bekymrer seg – med rette – for hvordan norske virksomheter skal overleve i fremtidens marked. For når IKT-teknologi går fra å være en del av støtteapparatet til å bli integrert i selve forretningsmodellen, endres også konkurransen fra lokal til global i mange tilfeller. Det spiller ingen rolle for kundene om den de kjøper fra, er i Mumbai, Riga eller Skjetten, så lenge det vedkommende leverer, er bedre enn det konkurrentene har å tilby.

Dette er ikke bare alvorlig for den enkelte bedrift, men også for samfunnet som helhet. Vi er nemlig helt avhengige av et konkurransedyktig næringsliv og mer effektive offentlige tjenester for å møte fremtidens velferdsutfordringer når oljen blir en mindre viktig inntektskilde for landet.

Må inn i styrerommet

I Byte har vi lenge ment at det digitale skiftet må inn i styrerommene. Man må forstå at denne utviklingen ikke er noe som kommer til å «gå over», men noe som vil skje – og skjer – enten man vil eller ei. Vi kan trekke en parallell til da internett for alvor gjorde sitt inntog for femten–tjue år siden. De som da forsto den transformerende kraften i nettet, profiterte stort på det, mens de som nølte seg til en digital tilstedeværelse, ofte ble stående igjen med skjegget i postkassen.

Derfor er det nå helt avgjørende at man bygger opp digital kompetanse i styrerommene og tar det digitale skiftet opp på det strategiske nivået det bør være på.

En handlingsvekker!

Rapporten har vakt stor oppmerksomhet også blant politikere, og næringsminister Monica Mæland sa i sakens anledning at undersøkelsen burde være en tankevekker for ledere i alle bedrifter. I Byte mener vi at vi nå er forbi tankevekker-stadiet, og håper at undersøkelsen blir en handlingsvekker i stedet.

Er du våken og klar for handling?
Da har vi noe å snakke om.

Artikkel: Byte er Craft Verified Partner

Byte er Craft Verified Partner

Artikkel: Fem grunner til at Craft CMS er bedre enn Wordpress

Fem grunner til at Craft CMS er bedre enn Wordpress

Artikkel: Våre venner robotene

Våre venner robotene