Hvor ofte bør man redesigne?

Edho Pratama 149011

Et nettsted er en unik kanal for kommunikasjon, blant annet fordi det er fleksibelt, kontrollerbart og målbart. Men hvor ofte benyttes disse mulighetene? Hvor ofte endrer eller redesigner dere nettstedet deres? Og hvor ofte er det egentlig nødvendig?

La oss først ta en titt på hva redesign betyr

Hvor stor må en endring være for at den skal oppleves som redesign? Og er det egentlig størrelsen på endringen som avgjør, eller er det om den oppleves som nyttig? 

Verbet å redesigne kan defineres som «å legge ut eller planlegge en ny versjon av noe som er lagt ut eller planlagt tidligere». Vi kan grave oss dypere ned i denne definisjonen ved også å definere versjon. Eller så kan vi – i stedet for å diskutere semantikk – se på hva redesign skal føre til, hva resultatet kommer til å gi sluttbrukeren.

Skal vi prøve å definere redesign med sluttbrukeren i fokus, kan vi dermed si at for å kunne kalle noe redesign må vi kunne svare ja på ett eller flere av følgende spørsmål:

  • Opplever sluttbrukerne enklere tilgang til viktige funksjoner?
  • Opplever sluttbrukerne bedre brukervennlighet i form av økt lesbarhet, bedre menystruktur eller lignende?
  • Har sluttbrukerne fått tilgang til nye funksjoner de tidligere ikke visste hvor lå?
  • Har sluttbrukerne fått tilgang til nye funksjoner de tidligere ikke hadde?
  • Opplever sluttbrukerne et mer moderne visuelt uttrykk?

Denne listen er på ingen måte uttømmende og kan bli fryktelig lang. Tankegangen er heller ikke ny (UX), og det i seg selv underbygger hvor viktig redesign er. Spørsmålet blir da ikke om man bør redesigne, men heller når og hvor ofte.

Så når og hvor ofte bør man egentlig redesigne?

  • Når brukere eller ansatte sier ifra og klager?
  • Når brukertallene går ned?
  • Mens brukerne fremdeles liker og bruker nettstedet? 
There’s an old Wayne Gretzky quote that I love – ‘I skate to where the puck is going to be, not where it has been’ – and we’ve always tried to do that at Apple.
Steve Jobs

Når brukere eller ansatte sier ifra og klager?

Noen av kundene våre kommer til oss i denne fasen. Nettstedet deres har ligget nærmest urørt – helt til de mottar mange nok meldinger fra brukere eller ansatte om at noe bør gjøres. De har altså ikke tatt i bruk de mulighetene som ligger i å ha et dynamisk nettsted som endres kontinuerlig. Det kan skyldes at de ikke har mottatt tilstrekkelig informasjon, eller at de har forsømt eller nedprioritert nettstedet. Å tro at man ikke har mistet kunder på å vente så lenge med å redesigne, er kanskje naivt – og i verste fall arrogant.

Når brukertallene går ned?

Dette er nok det vanligste tidspunktet å begynne å tenke på å foreta seg noe. Man har innhentet statistikk med konkrete data om frafall og endret brukeratferd som indikerer at noe bør gjøres. Flertallet, det vil si de som er fornøyd med å være «gode nok», vil som regel gjøre endringer på dette stadiet. Det er selvfølgelig helt greit å ha som mål å være god nok, men ønsker dere å være best, kan det hende at dere bør strekke dere litt lenger.

Mens brukerne fremdeles liker og bruker nettstedet?

Mange vil umiddelbart tenke at det ikke er nødvendig med redesign eller kontinuerlige endringer når folk liker og bruker nettstedet. Andre vil argumentere for det stikk motsatte. 

Nøkkelen ligger i å følge med og forsøke å tenke lenger enn brukerne. Den ligger i å måle, justere og utvikle – kontinuerlig. Verden og utviklingen går så fort at om dere ønsker å kapre nye markedsandeler eller beholde en posisjon i toppen, må dere være i forkant og aldri stanse opp. 

Er det lenge siden noen har gjort endringer på nettstedet deres, kan det være lurt å bytte strategi. Ta kontakt med oss i Byte, så finner vi sammen ut hvordan vi kan løfte nettstedet et hakk eller tre.

Artikkel: Byte er Craft Verified Partner

Byte er Craft Verified Partner

Artikkel: Fem grunner til at Craft CMS er bedre enn Wordpress

Fem grunner til at Craft CMS er bedre enn Wordpress

Artikkel: Våre venner robotene

Våre venner robotene