Småbiter

Robotene kommer – sjekk om jobben din står i fare

Robotene Kommer Sjekk Om Jobben Din Staar I Fare

Maskiner overrasker stadig med hva de kan gjøre, men det vi egentlig vil vite, er: Vil du bli erstattet med en robot?

Hvilken jobb er vanskeligst for en robot å gjøre? De som jobber med psykisk helse og rus, har 0,3 prosent sjanse for å bli erstattet med roboter. Det er fordi de er nødt til å være empatiske, tilpasningsdyktige og å kunne manøvrere i en ustrukturert hverdag. Hvem vil mest sannsynlig bli erstattet med en robot? Telefonselgere. Det er ingen overraskelse, for det skjer allerede. 

Hva med din jobb?

Forskerne innrømmer at disse anslagene er grove, og mye er trolig galt, men det gir allikevel et interessant bilde av en mulig fremtid.

Kilde: The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?

Artikkel: Våre venner robotene

Våre venner robotene

Mange går rundt og bekymrer seg for om jobbene deres skal bli overtatt av roboter. Det gjør ikke vi i Byte. Tvert imot. Vi ønsker dem ikke b...

Artikkel: Ja, jeg er en integrasjonsnerd

Ja, jeg er en integrasjonsnerd

Jeg rett og slett elsker å jobbe med integrasjoner. Hvorfor? Fordi når jeg jobber med integrasjoner, vet jeg at jeg genuint jobber med å gjø...