Slik gjennomfører du et godt nettprosjekt

Byte2019 9 møterom 5

Som nyansatt prosjektleder i Byte har jeg mye å glede meg over. Jeg liker høyt tempo og faglige utfordringer og ser veldig fram til å bruke kompetansen min til å skape gode nettløsninger for kundene våre.

En av de tingene jeg liker aller best med å jobbe i Byte, er hvor ulike kundene våre er. Noen er store industriselskaper med milliardomsetning som setter høye krav til drift og brukervennlighet, mens andre er veldedige organisasjoner som trenger gode og enkle betalingsløsninger. Spennet er veldig stort, men utfordringen er den samme: Hvordan skreddersy en prosess og en løsning som er den beste for akkurat deg?

Byte2019 9 Dennis Terje Bjørn 1

Her er en kjapp oversikt over hvordan jeg tenker at et godt nettprosjekt bør gjennomføres:

1. Forprosjekt og kravspesifikasjon

Et godt forprosjekt er alfa og omega for en god prosess. Hva er behovet? Hvilke mål har vi? Hvilke rammer må vi ta hensyn til? Å besvare disse spørsmålene er helt sentralt og må vies tid og ressurser. Gevinsten er en mer presis kravspesifikasjon og en smidigere prosess.

2. Design

Basert på forprosjektet og kravspesifikasjonen leverer vi utkast på design, for eksempel skisser på en designmanual med detaljer som fargekoder, fontvalg og grunnleggende layout.

I designfasen går det skisser fram og tilbake mellom Bytes webdesigner og kunden – ofte i mange omganger. Dette er en del av prosessen som vi kan og bør bruke tid på. Denne fasen ender med skisser som godkjennes av kunde – og så leverer vi skissene videre til webutvikleren, som vil stå for selve kodingen.

Min jobb som prosjektleder er å sørge for at prosjektet hele tiden går i riktig retning; jeg vil hjelpe partene i designfasen til å snakke sammen, til å følge kravspesifikasjonen og til å holde tidsrammene.

Visuell identitet

3. Utvikling

Etter at designet er på plass, begynner kodingen av nettløsningen. I Byte foretrekker vi Craft CMS, men kan naturligvis også kode i andre publiseringsløsninger om det er ønskelig.

I utviklingsfasen er det min jobb å sørge for at utviklerne har ressursene som trengs, avverge hindringer og unngå unødige møter.

4. Testing og leveranse

Før lansering i produksjonsmiljø gjør vi omfattende brukertesting av løsningen. Oppnår nettsidene de målene vi har satt oss? Finner brukerne fram? Gir nettsidene ønskede konverteringer? Dette kan testes før lansering.

  • Enhetstesting
    Nettsidene må levere riktig funksjonalitet på rett plattform; alle essensielle enheter må testes: viktige nettlesere, ulike skjermstørrelser. Et godt testregime i selve prosjektet hindrer kritiske feil etter lansering.
  • Universell utforming
    Noen tester må til for å sikre at webløsningen også overholder lover og forskrifter, slik at alle kan bruke nettsidene.
  • Akseptansetest
    Dette er kundens egen test. Har dere fått en leveranse som besvarer kravspesifikasjonen?

I denne fasen er det min oppgave å sørge for at alle relevante parametre blir testet, og at alt er klart før vi går i produksjon.

5. Produksjon

Endelig er det på tide å få nettløsning «på lufta». Mange tenker nok på dette som slutten på prosjektet, men det er jo faktisk nå vi er ved startstreken! En god nettløsning utvikles og oppdateres kontinuerlig, og det er viktig å prioritere dette arbeidet.

Her er min rolle å bistå med innholdsproduksjon og teknisk kompetanse i tillegg til å sørge for at prosessen ikke stopper opp. Vi i Byte hjelpe til med alt fra SEO til CRM, for å si det slik, slik at nettløsningen din har en levende og attraktiv tilstedeværelse i målgruppens liv.

Jeg har alltid jobbet i skjæringspunktet mellom teknologisk utvikling, innholdsutvikling og prosjektledelse. Denne erfaringen tar jeg nå med meg videre og gleder meg – som ny på Byte-laget – til å bruke denne kompetansen i samspill med både kunder og dyktige kollegaer.

Nysgjerrig?

Ring meg på telefon: +47 957 99 767 eller send meg en e-post, terje@byte.no.

Artikkel: Byte er Craft Verified Partner

Byte er Craft Verified Partner

Artikkel: Fem grunner til at Craft CMS er bedre enn Wordpress

Fem grunner til at Craft CMS er bedre enn Wordpress

Artikkel: Våre venner robotene

Våre venner robotene